Bygg lønnsomt & smart
med Kappet & Klart.

Vi produserer precut, element og takstoler for levering over hele landet. Vi holder til i nye og trivelige lokaliteter i Vigra Næringspark.

Vi produserer

Kortere byggetid gir raskere kontantstrøm og bedre likviditet. Få økt kapasitet ved å outsource takstoler, precut & element.

ELEMENT

Få skreddersydde element til vegger, gulv og tak, også i kombinasjon med stål & betong.

PRECUT

Vi produserer precut med utfresing for enkel sammenføyning, både til nybygg og rehabilitering.

TAKSTOLER

Her produseres takstoler og gitterdragere til boliger, hytter, garasjer, lager- & kontorbygg.

Kappet & Klart

Vi holder til i Vigra Næringspark, ved Ålesund lufthavn, Vigra. Fabrikken har et areal på 6000m2, og her produseres element, precut og takstoler. Anlegget har stor kapasitet med 2 precutlinjer og 12 elementjigger. Vi kan produsere opptil 13 meters lengde.

Derfor lønner det seg å outsource "grovarbeidet" i byggeprosessen

Kortere byggetid

Kortere byggetid gir raskere kontantstrøm og bedre likviditet.

Økt kapasitet

Økt kapasitet med samme antall ansatte, gir økt fortjeneste.

Jevnere produksjon

Mindre avhengighet av vær og vind, gir jevnere produksjon og sysselsetting.

Effektivt og sparsomt

Mindre bruk av tid på rydding og avfallshåndtering og mindre behov for lagerkapasitet.

annet

Klar for å effektivisere byggeprosessen på neste prosjekt?

Vårt mål er å hjelpe deg med å gjennomføre flere lønnsomme byggeprosjekter, få økt omsetning og fortjeneste – og samtidig sikre en ryddig og miljøvennlig arbeidsplass.

bygg smart