produkter

Element

Få skreddersydde element til vegger, gulv og tak, også i kombinasjon med stål og betong. Elementene leveres uisolert, inklusive vinduer og dører. Vi tar hele jobben, fra tegning til elementproduksjon til levering.

Precut

Precut kan brukes i forbindelse med de fleste typer trebaserte konstruksjoner og i mange typer bygg som leilighetsbygg, flermannsboliger, eneboliger, hytter, naust, tilbygg eller påbygg osv. Med bruk av precut bygger du raskere og de fleste kan utføre monteringen.

Takstoler

Ved våre fabrikker produseres takstoler og gitterdragere til bolighus, hytter, garasjer, lager- og kontorbygg.

Norgesboden

Norgesboden er et produkt av Kappet & Klart v/Direktehandel AS. NorgesBoden produseres enten som precut reiseverk for selvbyggere, eller som element med ferdige vegg- og takelement, som kan monteres av to personer på en dag.

Funnbo

FunnBo modellene produseres komplett ferdig i fabrikken vår, klar til montering på tomt. Når strøm, vann og avløp er tilkoblet er boligene klar til bruk. En rimelig inngangsbillett til boligmarkedet uten å skjære ned på kvalitet.